Date geografice Popești-Leordeni

Date geografice

Localitatea Popeşti Leordeni este situată în partea de sud-est a Capitalei, pe Şoseaua Olteniţei (DN 4), având următoarele coordonate geografice: 25.45′ longitudine estica şi 44. 23′ latitudine nordica. întreaga zona se bucura de condiţii geografico-climaterice favorabile, deoarece este situată în centrul câmpiei, ca punct de legătura între dealuri şi lunca Dunării.

Clima temperat continentală, caracterizată prin veri calde şi secetoase, precum şi ierni blânde, alternând cu ierni aspre, a favorizat locuirea neîntreruptă a acestor meleaguri, începând cu paleoliticul mijlociu, continuând cu prima epoca a fierului, cu civilizaţia Latine, până în zilele noastre.

Vatra istorica a localităţii se afla pe malul drept al Dâmboviţei, aici arheologii găsind urme care atesta o locuire neîntreruptă, timp de doua milenii.

Vecinii

Popeşti Leordeni se afla pe „linia de centura” a Capitalei, o localitate situata pe un cerc imaginar, care uneşte virtual reşedinţe nobiliare ce prefigurează o veritabila „VALE a Valaha”.

Curţile boiereşti, reşedinţele domneşti, conacele, mânăstirile ce înconjoară Bucureştii pot fi repere ale unui itinerar istoric şi spiritual: Ciocăneşti; Buftea; Mogoşoaia; Fundeni-Frunzăneşti (pe malurile Colentinei); Potlogi; Găiseni; Stoieneşti; Floreşti (în jurul Şabărului); Comana (pe Argeş); Budeşti (la confluenta Dâmboviţei cu Argeşul); Popeşti Leordeni (la doi paşi de Dâmboviţa).

Şoseaua Olteniţei, în lungime de peste 60 km, coboară spre Dunăre. Mergând pe acest drum vechi de secole, călătorul va lăsa în urma sa comuna, trece prin Frumuşani, Pasarea, Gruiu pentru a ajunge la Budeşti. Aici, unde Dâmboviţa se întâlneşte cu Argeşul, la marginea unei bălti născute într-o veche albie de râu, se afla conacul generalului G. Manu, de numele căruia sunt legate şi câteva momente din istoria localităţii Popeşti Leordeni. în trecut, conacul era înconjurat de un celebru parc, azi dispărut, din nefericire. Alături, se mai păstrează biserica înălţată pe la 1855-1857 de Ion Mihail Mano, mare vornic şi fost caimacan al Tarii Româneşti, căsătorit în 1796 cu Smaranda Văcărescu, de la care a primit ca zestre averea acesteia din satul Leordeni .

Aşadar, în jurul Bucureştilor exista o veritabila „linie de centura”, presărată cu numeroase monumente laice sau religioase medievale, în rândul acestora Popeşti Leordeni fiind o localitate cu un trecut istoric demn de a fi cunoscut.