Gradinita Nr. 2

Gradinita Nr. 2 Şcoala Gimnazială “Ioan Bădescu” are în subordine Structura Grădiniţa Nr 2 din Popeşti Leordeni care deţine un spaţiu de învăţământ separat de unitatea şcolară, are două grupe cu 45 de copii şi două educatoare.

Aceasta dispune de personal calificat în proporţie de 100%, 2 educatoare, 8 învăţători, 17 profesori, dintre care 9 cadre didactice au Gradul didactic I, 8 au Gradul II, iar 10 cu definitivat, avem psiholog şi logoped, personal nedidactic -7 persoane, personal didactic auxiliar-1 persoană. D-na director Angelica Coman este metodist judeţean pentru limbi străine.

Adresa: Strada Scolii, Nr. 6, Popesti Leordeni